Głównie na placach budów wszelkiego rodzaju spotykamy sprzęty, maszyny oraz pojazdy, których zastosowanie i zasada działanie nie zawsze są dla nas w pełni jasne i oczywiste. Jak w przypadku obco brzmiącego skrótu HDS, który jest niczym innym,