Jak nie stosować zawiesi linowych?

Zawiesia linowe to jedno z najpowszechniejszych rozwiązań używanych w działaniu transportowym i nie tylko. Przynależą również często do zasadniczego wyposażenia związanego z dźwignicami, wspomagając przenoszenie ładunków w zakładach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. By ich stosowanie było bezpieczne i nie generowało zagrożeń dla ludzi oraz mienia, należy przestrzegać wskazówek wytwórcy zawiesi oraz stosować do ogólnych zaleceń dotyczących tego sprzętu.

Jednym z zastosowań, na które trzeba zwrócić uwagę, są wszystkie odstępstwa od standardowych warunków stosowania zawiesi linowych. Pożądane jest dla przykładu zredukowanie podstawowego udźwigu zawiesi linowych w przypadku niesymetrycznego obciążenia lub w przypadku zawieszenia przy zastosowaniu zaczepu wiązanego. Warto wiedzieć, że kąt powyżej 60 stopni jest w przypadku zawiesi linowych niedozwolony.

Zabrania się także stosowania zawiesi linowych w ługach i kwasach, czyli środkach mocno sprzyjających generowaniu korozji. W takich warunkach pomiędzy splotkami i drutami mogą powstawać wżery korozyjne, które są niewidoczne dla sprawdzającego, natomiast niszczą i osłabiają zawiesie linowe, a tym samym generują ryzyko dla zdrowia i życia pracowników.

Wszelkie akcesoria do zawiesi linowych, takie jak okucia, także są objęte przeciwwskazaniami do używania. Nie powinny być używane wówczas, gdy mają usterki mechaniczne, takie jak zmiażdżenia, pęknięcia, jakiekolwiek rysy, a również jeśli są zniekształcone poprzez zgniecenie bądź wygięcie. Z pracy wyłącza zawiesie linowe również uszkodzenie złączeń zakończeń linowych, a także wyciągnięte części splotu.

Zawiesi linowych nie można stosować do podwieszania z opasaniem. Jedynym odstępstwem są elementy wielkogabarytowe, pod warunkiem, że podejmie się akcje zabezpieczające zawiesie linowe przed obsunięciem oraz ładunku przed przekrzywieniem.

W żadnej sytuacji nie można stosować zawiesi linowych nie mających aktualnych oznaczeń lub opatrzonych plakietkami, które są nieważne bądź nieczytelne.